Apply to join Imintera

Toronto

The following members are able to assist you with your translator / interpreter needs.

SLOVAK Translator / Interpreter


Vykoukal, Tomas
(h) 416-364-5964
(c) 416-999-7893
Romano, Hana
416-414-8061
Trivett, Beata
(c) 289-208-5059
(h) 905-631-2369
Bonhard, Martin
416-754-7710
416-992-7710
Kolarova, Simona
(c) 416-886-3707
Morava, Irena
416-902-5666